Kontakt

Mgr. Martin Znášik – Marconi
Slovanská 310/14,
95801 Partizánske

telefón: +421 905114371
e-mail: info@mzmvideo.sk

IČO: 40950506
DIČ:1048093442

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s. pobočka Partizánske
IBAN: SK11 7500 0000 0040 0253 0054


Ak máte záujem o naše služby, môžete nám nezáväzne zaslať žiadosť o cenovú ponuku na vašu akciu. Stačí vyplniť nasledovných pár riadkov.

  Vaše meno a priezvisko (povinné)

  Vaše telefónne číslo - zadajte bez medzier v medzinárodnom tvare +421xxxxxxxxx (povinné)

  Vaša email adresa (povinné)

  Druh podujatia (povinné)

  Termín podujatia - zadajte v tvare DD.MM.RRRR (povinné)

  Miesto konania akcie (povinné)

  Požadované služby (povinné)

  Poznámka - doplňujúce informácie pre realizačný tím